Wat wij zoal doen...

Stichting Nationaal Hulp Fonds (SNHF) begint met steunen waar het sociale vangnet tekort schiet.

SNHF heeft zich ten doel gesteld, om daar waar nodig, directe en indirecte hulp te bieden aan Nederlanders in (financiële) nood, verkerend in armoedige situaties.

Om te bepalen waar de hulp van SNHF nodig is volgt het bestuur de actualiteit. Wij beoordelen iedere hulpvraag op Haalbaarheid, Impact en Urgentie.

Hulp bieden!

Enerzijds zetten wij ons als stichting in door directe hulp te verlenen aan schrijnende gevallen in de Nederlandse samenleving. Hiervoor werken wij nauw samen met tal van betrokkenen, vrijwilligers en bedrijven. Daar waar de problemen ontstaan, zijn het vaak schuldhulpverleners en bewindvoerders die aan de bel trekken bij ons. Hulpvragen kunnen wij vervolgens beantwoorden dankzij de inzet van vrijwilligers, de donaties particulieren & bedrijven en dankzij welwillende (kleine) ondernemers in ons netwerk.

Fondsenwerving & marketingactiviteiten

Anderzijds zetten wij ons als bestuurders van de stichting in om zoveel mogelijk fondsen te werven en hulp in te zamelen. Daar gaat een boel tijd in zitten. Denk aan het werven van bedrijfsdonaties (aantrekkelijk door onze ANBI-status), particuliere nalatenschappen of wederkerende donaties en het enthousiasmeren van vrijwilligers. Hiervoor voeren wij diverse marketing en sales gerelateerde werkzaamheden uit. Ook hiervoor kan u zich natuurlijk vrijwillig aanmelden! Iedere bedrage, in welke vorm dan ook, is meer dan welkom.

Waarom samenwerken met bewindvoerders?

Bewindvoerders kunnen op onze website hulpvragen indienen voor hun cliënten. Daarna zijn er drie mogelijkheden: wij keuren de hulpvraag goed en plaatsten deze op onze website, of wij keren zelfs direct geld uit omdat het geval te schrijnend, of wij besluiten de hulpvraag niet goed te keuren omdat deze niet urgent en zorgwekkend genoeg is. Maar waarom werken wij samen met bewindvoerders? Omdat deze door de rechter zijn beëdigd! Daardoor weet u (en wij) zeker dat het geld op de juiste plaats terecht komt.

Voorbeelden van hulpvragen

Dankzij uw steun kunnen we verhalen zoals hieronder werkelijkheid laten worden

ZELF IN ACTIE KOMEN?

Dat kan op verschillende manieren!