Dit is wie wij zijn...

en hoe we hoop proberen te geven

De geschiedenis

De oprichters van Stichting Nationaal Hulp Fonds kwamen in 2015 tot de conclusie dat er veel te weinig gedaan wordt voor een veel te grote groep mensen in Nederland. In een land als Nederland, waar alles zo goed voor elkaar lijkt te zijn, kwamen zij vanuit hun achtergrond verhalen tegen die te schrijnend voor woorden zijn. En nog steeds. Daarom startten zij rond eind 2015, op eigen initiatief, met de voorbereidingen rondom SNHF. Anno 2017 werd de stichting daadwerkelijk opgericht! Een stichting met een missie!

De missie van SNHF

De missie van Nationaal Hulp Fonds is het samen met elkaar, door elkaar en voor elkaar ondersteunen van die doelgroepen die dringende ondersteuning nodig hebben. Samen kunnen we het verschil maken. Dit kan op humaan-, sociaal-, maatschappelijk-, natuur- of elk ander gebied zijn. Alhoewel de SNHF elke vorm van mondiale humanitaire hulp toejuicht richt de SNHF zich uitsluitend op de hulp binnen de landsgrenzen, zonder daarbij een groep of groepen uit te sluiten.

Betrokkenen en het bestuur

Het bestuur van SNHF bestaat uit 3 personen. Ze zijn onbezoldigd en ontvangen hiervoor geen loon. Natuurlijk is ons bestuur belangrijk, maar de samenwerking-partners van SNHF zijn zo niet veel belangrijker. Zonder hen geen uitvoering!

Denk aan bewindvoerders en schuldhulpverleners. Zij ontfermen zich dagelijks over een grote groep mensen in Nederland die het niet breed en goed voor elkaar heeft. Binnen deze doelgroep spelen zich vaak erg schrijnende gevallen af. Juist voor hen willen we in actie komen. Dagelijks komen er dan ook verschillende hulpvragen binnen via schuldhulpverleners en bewindvoerders.

Maar ook zonder een grote groep vrijwilligers zouden wij het niet redden. Vrijwillige hulp van diverse bedrijven (bakkers, dierenartsen en artsen) en van individuen die mooi werk verrichten. Iedereen kan bijdragen.

Daarnaast heeft de stichting veel belang bij voldoende donateurs. Het bestuur zet zich dagelijks dan ook in om voldoende donateurs te werven middels fondsenwerving. Dit kan geld zijn dat gedoneerd wordt via bedrijven (ANBI), nalatenschappen, eenmalige donaties of andere initiatieven.

Zoals u leest, zijn er enorm veel handen nodig om dit initiatief tot een succes te maken, maar zolang wij de armoede in Nederland een klein beetje kleiner kunnen maken zijn wij al blij!

ANBI status

Als goed doel hebben wij de ANBI status. Wanneer u doneert aan ons, kan dat u onder bepaalde omstandigheden, belastingvoordeel opleveren. Feitelijk betekent dit dat alle donaties die door bedrijven gedaan worden, belastingaftrekbaar zijn.

ZELF IN ACTIE KOMEN?

Dat kan op verschillende manieren!