Een antwoord op...

De meest gestelde vragen

Hoe staat de overheid tegenover stichting Nationaal Hulp Fonds?

Voor Stichting Nationaal Hulp Fonds (SNHF) is de rol van de overheid belangrijk en andersom. De overheid laat de zorg voor mens, dier, milieu en natuur meer en meer aan de maatschappij zelf over. De rol van goede doelen en SNHF in het bijzonder wordt daardoor belangrijker. Veel organisaties hebben regelmatig overleg met de overheid over de doelen die ze willen bereiken, bijvoorbeeld op het terrein van natuurbehoud of de financiering voor het oplossen van maatschappelijke problematiek. In bepaalde gevallen subsidieert de overheid het werk of bepaalde projecten van goede doelen. De verwachting is dat dit in de toekomst steeds minder zal gebeuren. De rol van de overheid is verder belangrijk omdat zij regels stelt aan organisaties als zij van belastingvoordelen gebruik willen maken. Met name voor de zogenaamde ANBI’s is dat het geval.

Hoe weet u dat stichting Nationaal Hulp Fonds echt het verschil maakt?

Projecten financieren is voor SNHF niet voldoende. Het geld dat wij namens de donateur uitgeven moet effect hebben in de samenleving. Wij willen samen met donateurs immers de samenleving verbeteren. Het effect dat we met onze bestedingen willen bereiken, noemen we impact. Impact meten is niet eenvoudig. Er bestaan grote verschillen tussen de projecten van goede doelen en wat ze daarmee willen bereiken in de samenleving. Daarom kiest SNHF er voor concrete projecten en doelen te ondersteunen in eigen land die meetbaar zijn.

Komt het geld goed terecht? Hoe kan ik dat zeker weten?

Elk goed doel dat geld van donateurs ontvangt, hoort informatie te geven over de besteding van het geld. Zo ook SNHF. Besteding van het gedoneerde geld kan je jaarlijks terugvinden in het jaarverslag.

Hoe zit het met de kosten van SNHF zelf?

SNHF wil problemen aanpakken met steun van de samenleving. SNHF is geen commercieel bedrijf maar moeten net zo goed investeren. In duurzame steun van de samenleving, in de kwaliteit van de organisatie (goed personeel, hoogwaardige boekhouding, transparantie) en in kennis en afspraken voor een goede besteding van het geld dat hun is toevertrouwd. Er zijn drie soorten kosten: kosten voor fondsenwerving, kosten voor beheer en administratie en kosten voor de doelbesteding. Over de hoogte van deze kosten legt SNHF verantwoording af in het jaarverslag.

Is er werk bij SNHF?

Ja, er is bij SNHF altijd genoeg te doen. Onder de tab ‘vrijwilligers gevraagd’ vind je meer informatie.

Is SNHF officieel erkend?

Ja. Wij zijn een stichting die de ANBI status heeft. SNHF zal zich telkens blijven inspannen om zoveel mogelijk erkenningen te verkrijgen.

Levert een donatie aan SNHF belastingvoordeel op?

In veel gevallen maakt de Belastingdienst geven aan SNHF aantrekkelijk. Je moet dan aan een aantal regels voldoen. Deze regels staan in de Belastingwet die in 2011 is uitgebreid met de Geefwet. De Geefwet maakt sinds 1 januari 2012 het geven aan goede doelen fiscaal aantrekkelijker. Er komen nieuwe regels om periodieke giften aan SNHF aantrekkelijker en simpeler te maken. Vraag uw notaris, belastingadviseur of de belastingdienst om advies.

Wat mag onze directie verdienen?

Sinds 2005 bestaan er regels voor het belonen van directeuren van goede doelen. Deze staan in de Regeling beloning directeuren van Goede Doelen Nederland (brancheorganisatie van goede doelen). Een directeur verdient meer naarmate de functie zwaarder is. Het maximum salaris is destijds afgeleid van dat van de hoogste ambtenaar op een ministerie. SNHF heeft er bewust voor gekozen de directie geen salaris uit te keren. Hiermee onderscheid de organisatie zich van andere grote organisaties.

Welke aftrekposten zijn er voor het geven aan SNHF?

Er bestaat belastingvoordeel voor eenmalige giften aan SNHF die giftenaftrek heet. Je moet dan wel een minimaal bedrag schenken om belastingvoordeel te hebben. Dat minimum is afhankelijk van je inkomen. Daarnaast bestaat er belastingvoordeel voor het minimaal 5 jaar achter elkaar schenken aan SNHF via de notaris. Vaak gaat het bij deze ‘periodieke giften’ om hogere bedragen. Voor deze manier van schenken geldt geen minimum. Vrijwilligers die werken voor SNHF kunnen in een aantal gevallen ook een beroep doen op belastingvoordelen.

Op welke manieren kan ik doneren aan SNHF?

Je kan een donatie doen door op het tabblad doneren te klikken of te klikken op de groene buttons die op de verschillende pagina’s duidelijk zichtbaar zijn. Wil je direct overmaken door middel van een overschrijving kan dat natuurlijk ook. Ons rekeningnummer vind je op de contactpagina.

Is het aantrekkelijk voor mijn bedrijf om te doneren?

De SNHF is een officiële ANBI gecertificeerde stichting. Dit betekend dat er fiscale mogelijkheden zijn voor u of uw bedrijf. Omdat wij zelf geen fiscale adviezen geven verwijzen we je naar de site van de belastingdienst. Deze kun je hier vinden.

Is het mogelijk te doneren middels een doorlopende incasso?

Uiteraard kan dat ook. De optie voor een maandelijkse donatie of donatie per kwartaal staat in de donatie module.

De SNHF werkt nauw samen met schuldhulpverleners en bewindvoerders. Deze professionals weten als geen ander waar de nood het hoogst is. Zij kunnen een schrijnende zaak aanbrengen bij de SNHF. Deze bekijkt vervolgens of deze hulpvraag gehonoreerd kan worden. Daarbij wordt per individuleel geval gekeken naar haalbaarheid, impact, vervolg en proportionaliteit.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan klaar voor al uw vragen.