Armoedebestrijding in Nederland

Stichting Nationaal Hulp Fonds (SNHF) begint met steunen waar het sociale vangnet tekort schiet.

SNHF heeft zich ten doel gesteld, om daar waar nodig, directe en indirecte hulp te bieden aan Nederlanders in (financiële) nood, verkerend in armoedige situaties.

Uw donaties zijn meer dan welkom. Nodig bovendien! Met uw hulp kunnen we verschil maken!

Armoedebestrijding in Nederland is nodig!

In Nederland hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of een risico om in problematische schulden te komen. Een huurachterstand of een lening op een aankoop, schulden zijn zo gemaakt. Lopen de schulden op en is er niet genoeg inkomen dan is het lastig om uit de schulden te komen.

De situatie in Nederland

Hoewel Nederland tot de rijksten landen van Europa behoort, leven ook hier steeds meer mensen in armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, mensen met een niet- westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. Sociale uitsluiting, zeer beperkte financiële middelen, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs. Armoede uit zich op verschillende manieren in ons bestaan.

Kwetsbare kinderen worden niet gespaard

In 2017 leefden 277.000 minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Dat waren er 1000 minder dan een jaar eerder maar van een overtuigende daling is helaas geen sprake. In 2017 leefden 110.000 kinderen langer dan 4 jaar in een huishouden met een laag inkomen.

Een baan zorgt niet altijd voor financiële stabiliteit

Dat armoede niet altijd bestrijd kan worden met een betaalde baan is een schrikbarende conclusie. Armen mét werk vormen zelfs 41 procent van de armen boven de achttien. Dat zijn er meer dan mensen met een bijstandsuitkering (19%). Van de arme volwassenen werkt twee op de vijf. In 2014 telde Nederland 320.000 zogenoemde werkende armen. Daarvan waren 175.000 mensen in loondienst en werkte 145.000 mensen zelfstandig (ZZP).

Toename van armoede onder 55- tot 65 jarigen

We zien een piek in armoede bij mensen tussen hun 63 ste en 65 ste levensjaar. In 2016 had één op de negen een laag inkomen. Het is de grootste leeftijdsgroep met een (te) laag inkomen. De mensen die behoren tot de groep 55+ hebben tijdens de crisis de meeste financiële achterstand opgelopen en veel van hen moeten de tijd tot aan het pensioen uitzitten met een bijstandsuitkering.

Wat doet het Nationaal Hulp Fonds hieraan?

Stichting Nationaal Hulp Fonds biedt hulp aan de meest schrijnende gevallen in Nederland. Via aanvragen van bewindvoerders en schuldhulpverleners gaat onze (financiële) hulp naar die mensen (waaronder veel kinderen en ouderen) die het hard nodig hebben. Wij toetsen individuele aanvragen op haalbaarheid, impact en urgentie. Hierdoor komen gedoneerde goederen of financiële middelen altijd op die plek terecht waar de hulp niet langer kan wachten.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Armoedefonds, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Stichting Nationaal Hulp Fonds

ZELF IN ACTIE KOMEN?

Dat kan op verschillende manieren!